Створення та діяльність студентського наукового товариства у ВНЗ: системний, структурно-функціональний і процесний аспекти

До вашої уваги мої тези на ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», що пройшла у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка 24 лютого 2017 року.

У кожному ВНЗ повинно існувати студентське наукове товариство (далі СНТ). За його відсутності, воно обов’язково створюється. Проте під час створення та в процесі його подальшої діяльності доволі часто виявляється, що СНТ існує формально, лише на папері для звітів перед контролюючими органами. Але ми переконані, що СНТ може бути не тільки потужним чинником загальної наукової роботи в ВНЗ, але й дуже позитивно впливати на імідж ВНЗ, його загальну привабливість як для потенційних викладачів, так і для абітурієнтів. СНТ також може стати одним з інструментів вирішення кадрового питання і поповнення науково-педагогічного колективу талановитого молоддю.

Щоб СНТ зміг повноцінно та ефективно діяти, керівництву ВНЗ треба чітко усвідомлювати системні, структурно-функціональні та процесні аспекти його створення та діяльності.

СИСТЕМНИЙ АСПЕКТ. Студентська наукова робота (далі СНР) є підсистемою системи більш високого рівня: системи наукової роботи ВНЗ. В свою чергу, система наукової роботи ВНЗ входить як підсистема в систему роботи ВНЗ.

Створення та діяльність студентського наукового товариства у ВНЗ: системний, структурно-функціональний і процесний аспекти
Рис.1. “Вертикальний” зв’язок СНР з системами вищого рівня

Потрібне чітке бачення місця системи наукової роботи ВНЗ в її “горизонтальних” міжсистемних зв’язках, перш за все з системами навчальної, виховної, маркетингової та кадрової роботи.

Створення та діяльність студентського наукового товариства у ВНЗ: системний, структурно-функціональний і процесний аспекти
Рис.2. Зв’язок наукової роботи з начальною роботою та маркетинговою діяльністю ВНЗ

На нашу думку, наукова робота викладачів повинна створювати передумови для використання в навчальному процесі найновіших наукових знань, стимулювати викладачів до застосування методу проектів у роботі з інтелектуально обдарованими студентами, а самих студентів до самостійного наукового пошуку. Крім того, СНТ повинно стати потужним чинником підготовки висококваліфікованих фахівців, дослідників, майбутніх потенційних викладачів. Імідж передового ВНЗ з потужним науковим потенціалом буде приваблювати креативних і талановитих викладачів та абітурієнтів, що створить потужне інтелектуальне середовище і сприятиме високій якості навчальної роботи. Отже, коло замикається і всі системи можуть взаємно позитивно обумовлювати одна одну. Саме таке бачення місця накової роботи ВНЗ забезпечить ефективну СНР і плідну діяльність СНТ.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Структурний аспект відображає функцію підрозділу, який створюється. СНР структурно втілюється в СНТ, основними функціями якого повинні стати: виявлення інтелектуально обдарованої студентської молоді, створення умов для її ефективного навчання з використанням методу проектів; активізація пізнавальної та наукової творчості студентів, створення умов для колективної наукової творчості та співтворчості студентів і викладачів; формування індивідуального підходу до освітньої і професійної траєкторії студента; засвоєння навичок науково-дослідної та науково-організаційної діяльності, підготовка до професійної діяльності у якості майбутніх викладачів ВНЗ.

ПРОЦЕССНИЙ АСПЕКТ.

Створення та діяльність студентського наукового товариства у ВНЗ: системний, структурно-функціональний і процесний аспекти
Рис. 3. Загальна модель процесного підходу

Перша за все, треба чітко відповісти на питання: що є “входом”, а що є “виходом” процесу СНР? На жаль, найчастіше «входом» вважається інтелектуально обдарований студент, а «виходом» – студент, що приймає участь у олімпіадах, семінарах, конференціях. Це шлях до формалізації роботи СНТ. На нашу думку, більш ефективним буде підхід коли «входом» є інтелектуально обдарований студент, а «виходом» – висококваліфікований фахівець-дослідник, майбутній викладач коледжу.

Дуже важливим моментом є чітке розуміння та зв’язків процесу СНР з іншими процесами, що здійснюються у ВНЗ. Ключову роль грає розробка правил та методів здійснення процесу СНР. Для цього її концептуальне бачення повинне бути чітко відображене в «Положенні про наукову роботу ВНЗ».

Колосальне значення мають персонал та ресурси. Персонал процесу – це перш за все викладачі-дослідники, науковці, які одночасно працюють викладачами та керують науковою роботою студентів (написання рефератів, курсових робіт, дипломних проектів, тез, статей тощо). Під їх керівництвом повинен сформуватися гурт студентів-дослідників, які після перших досягнень отримують особливий статус у ВНЗ, проміжний між звичайними студентами та викладачами. Ресурсами процесу є, на нашу думку, дві  речі: 1) обов’язківий навчальний предмет “Основи наукових досліджень”, поглиблене вивчення якого для студентів дослідників факультативно продовжується уже в межах СНТ; 2) перехід до методу проектів при вивченні дисципліни (циклу дисциплін), які пов’язані з науковою роботою студента-дослідника.

Всі зусилля будуть марними, якщо не буде чітко та прозоро здійснюватись оцінювання (вимірювання) результатів процесу, що буде впливати  на мотивацію відповідальних за процес та виконавців. Для викладачів, які будуть керівниками наукової роботи студентів треба: 1) розглядати керівництво науковою роботою студентів як одну з найважливіших форм наукової роботи викладача; 2) врахувати результати наукової роботи студентів в індивідуальному рейтингу викладача.

Для студентів-дослідників треба: 1) оцінювання в 11-12 здійснювати лише за відмінні результати наукової роботи; 2) надати сособливий режим проходження підсумкового контролю (залік, екзамен); 3) враховувати результати успішної наукової роботи в індивідуальному рейтингу студента та в показниках, що впливають на нарахування стипендії; 4) створити систему інформування  педагогічного та студентського колективів про найкращі досягнення студентів-дослідників; 5) розглядати кращих студентів дослідників як кадровий резерв.

Отже, застосування системно, структурно-функціонального та процесного підходів дозволяють знайти максимально продуктивне концептуальне бачення студентської наукової роботи та студентського наукового товариства, що дозволяє знайти оптимальну внутрішню структуру СНТ та визначити напрямки його адміністрування.

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матерали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 лютого 2017 року, м.Кременчук. — Кременчук: Методичний кабінет, 2017. — 230 с. — С.190-193.