Научные публикации

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СТЕГНІЯ ПАВЛА АНАТОЛІЙОВИЧА

Дорогі друзі! для тих, кому це буде цікаво, розміщую перелік моїх наукових публікацій.

ЖОРСТОКІ УРОКИ ІСТОРІЇ: АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.

До вашої уваги мої тези на ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», що пройшла у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка 24 лютого 2017 року.

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У ВНЗ: СИСТЕМНИЙ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОЦЕСНИЙ АСПЕКТИ

До вашої уваги мої тези на ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», що пройшла у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка 24 лютого 2017 року.

ПСИХОПЕДАГОГІКА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Друзі! До вашої уваги мої тези на І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», що пройшла у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка 18 березня 2016 року. «Нагальною потребою сучасності стала практична інтеграція психології й педагогіки.

ФАБРИКА КАК МАТРИЦА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЭПОХУ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Современная отечественная школа: начальная, средняя, старшая и высшая организована как фабрика. Основной принцип фабричного производства – массовое производство. Следует отметить, что сама идея массового, а, впоследствии, и всеобщего образования возникла как реакция на потребность общественного производства в стандартизированной рабочей силе.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ-ШКОЛЯРА-СТУДЕНТА

На думку англійського історика і соціолога А. Тойнбі лише та держава, яка здатна створити реально ефективно діючу систему належної підтримки обдарованої та креативної частини свого населення, має достатні передумови, щоб давати адекватні відповіді на виклики природи або іншого суспільства.

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ДОПОМОГОЮ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Друзі! До вашої уваги мої тези на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію аспірантів, молодих вчених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону», що пройшла у Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 4 квітня 2014 року.

ОСНОВНЕ ПРОТИРІЧЧЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ

Поняття „професійна освіта”, „професійне навчання” мають приховане протиріччя добре помітне, перш за все, вітчизняним психологам, особливо представникам діяльнісного підходу, сформульованого у працях С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва, П.Я.Гальперіна та ін.

ОСВІТНІЙ ОКРУГ ТА ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ФОРМИ ОСВІТНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

З 2010 р. у сучасній вітчизняній педагогічній практиці з’явились та почали активно діяти освітні округи, що, згідно з «Положенням про освітній округ», є добровільними об’єднаннями у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.